Menü

Szállítási és fizetési információk

 1. ​A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató a Felhasználónak email útján küldött - megrendelés elfogadásáról szóló - visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a webhelyen feltüntetett szállítási díj ellenében. A szállítás díját a megrendelés elküldésének folyamata során ismerheti meg Felhasználó, illetve annak alakulásáról a  menüpontjában tájékozódhat. A megrendelt terméket Felhasználó – előzetes jelzése alapján – személyesen is átveheti Szolgáltató telephelyén.
 • 1.2. Szállítási határidő

  • 1.2.1. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárát előre kifizette, a termék a fizetendő összeg Szolgáltató bankszámlájára beérkezésének napját követő maximum 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

  • 1.2.2. Raktáron lévő termék megrendelése esetén, amennyiben Felhasználó a megrendelt termék vételárának utánvétellel történő kiegyenlítését jelölte meg, a termék a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszajelzését követő maximum 2 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak.

  • 1.2.3. Azon termékek esetében, amelyek Szolgáltatónál nincsenek raktárkészleten de rendelhetőek, a megrendelés elfogadásának Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 7-14 munkanapon belül kerül átadásra a fuvarozónak. Amennyiben Szolgáltató rajta kívül álló okok miatt nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

 • 1.3. A fuvarozó:

  • 1.3.1. Szolgáltató fuvarozóként veszi igénybe:

   FÜRGEFUTÁR.HU Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   Rövidített név: FÜRGEFUTÁR.HU Kft
   Cégjegyzékszám: 01-09-946845
   Adószám: 22966331-2-43
   Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 12. 3. em.
   Postacím: 1122 Budapest, Maros utca 12. 3. em.
   Telefon: +36 1 900 9669
   Fax: -
   E-mail: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu
   Webhely: https://furgefutar.hu/

   gazdasági társaságot (a továbbiakban: Fuvarozó).

   Fuvarozó Szolgáltatóval kötött szerződése alapján a feladástól számított 1-2 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. A szállítással kapcsolatos további szabályokat a FÜRGEFUTÁR.HU Kft honlapján elérhető „Általános Szerződési Feltételek” dokumentum tartalmazza (https://furgefutar.hu/aszf/)

  • 1.3.2. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó előre fizette a megrendelt termék vételárát, azt Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre.

  • 1.3.3. A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati-kezelési útmutató, jótállás alá eső termék esetén jótállási jegy) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelezi Fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, Fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben a termékben keletkezett károkért a szállítást végző szolgáltatót terheli a felelősség, ugyanakkor - ha a felelős személye nem állapítható meg - a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának időpontjáig Szolgáltató felel. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a "Általános szerződési feltételek" 14. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy gyakorolhatja.
  • 1.3.4. Amennyiben Szolgáltató a megrendelt és már kifizetett terméket a teljesítés során a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja Felhasználónak megküldeni vagy átadni a szerződési feltételekben, vagy külön egyeztetés alapján meghatározott határidőn belül, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót, valamint - ha a megrendelést egyáltalán nem tudja teljesíteni - az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó által a megrendeléssel összefüggésben fizetett teljes összeget visszatéríti.

 • 2. Felhasználó a megrendelt termékek vételárát a szállítási díjjal együtt az alábbi módokon fizetheti meg.
 • 2.1. Előre fizetés banki átutalással: Átutalás esetén az alább megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni. 

 • Átutalással történő fizetés esetén Felhasználónak a fizetendő összeget az utalási adatokat is tartalmazó, megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás (email) kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül át kell utalnia Szolgáltató bankszámlájára. Az elektronikus küldeményeket - így a visszajelző email-t is - jelen szerződés Felei a küldés napján kézbesítettnek tekintik.​​
 • IPOINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

                      Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai:
                      Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
                      Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000090-49020002
                      IBAN: HU70 1091 8001 0000 0090 4902 0002
                      SWIFT kód: BACXHUHBXXX

 • 2.2. Előre fizetés bankkártyás online fizetéssel: A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online bankkártyás fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről az adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 • 2.3. Utánvétel bankkártyás fizetéssel csomagautomatánál: A csomagautomatába kézbesíteni kért terméket annak átvételekor, a csomagautomatánál van lehetősége Felhasználónak kifizetni, bankkártyás fizetéssel. A csomagautomatánál történő bankkártyás fizetés további feltételeiről az adott szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek. Az adott szolgáltatót megismeri Felhasználó a kifizetést megelőzően a megrendelés folyamatában, így az adott szolgáltató honlapján tájékozódhat a hivatkozott feltételekről.

 • 2.4. Utánvétel házhozszállítás esetén: A fizetendő összeget a kézbesítéskor Fuvarozónak kell megfizetni készpénzben vagy bankkártyával.

Keresés